W listopadzie, dokładnie dn. 21.11.2011r. miałem operację Fibrotomi (metoda Ulzibata) w Centermedzie Kraków.

W marcu 2011 miałem operację Fibrotomi (metoda Ulzibata) w Centermedzie Kraków. Kilka zdjęć z tego wydarzenia:

Fibrotomia – charakterystyka metody Ulzibata
Metoda ta została opracowana i wdrożona w praktyce przez doktora nauk medycznych, Profesora VB Ulzibata, opatentowana w Rosji pod nr 1621901 z pierwszeństwem od 24.09.87 r. Opiera się na usunięciu lokalnych przykurczy mięśni lub zespołu bólowego. Istota metody polega na rozcięciu przykurczy w mięśniach specjalnie skonstruowanym skalpelem pozwalającym na niewielkie nacięcie skóry (opatentowanym w Rosji pod nr 560143).

Zaletami stopniowej fibrotomii w porównaniu z innymi operacjami na mięśniach szkieletowych są:
- niewielka traumatyczność (mały uraz) – operacje wykonywane są bez dużego przecinania skóry, w delikatny sposób tylko w strefie przykurczu, z zachowaniem zdrowego mięśnia; nie dokonuje się pełnego przecięcia mięśni, nie ma pracy na ścięgnach, kościach a po operacji nie wymaga się stosowania gipsu, a opieka pooperacyjna-pielęgnacja rany jest prosta i dostępna dla każdego.
- w zależności od zaburzeń mechanicznych i obecności bólu możliwe jest przeprowadzenie operacji jednocześnie oddziałując na różne grupy mięśni szkieletowych: głowy, szyi, tułowia, kończyn ? w celu osiągnięcia maksymalnego efektu.
- operacje przeprowadzane są w „oddziale jednego dnia”, co daje pacjentowi możliwość szybszego powrotu do zdrowia w warunkach domowych.
- nie istnieją przeciwwskazania związane z wczesnym wiekiem pacjentów, obecnością chorób współistniejących tj. drgawki, zespół asteniczny, opóźnienie psychoruchowe, wady wrodzone (wodogłowie, choroby serca itp.).
- technika ta jest używana w leczeniu różnych chorób aparatu ruchowego, w związku z tym, że podobne zmiany w tkance mięśniowej mogą występować pod wpływem różnych czynników przyczynowych (uraz, zakażenie, alergeny, toksyny, itp.).

Leczenie odbywa się w kilku etapach, każdy etap eliminacji od 10 do 16 skurczów mięśni w tym samym czasie – w znieczuleniu ogólnym, liczba punktów to od 4 do 6 w jednym etapie. Kolejne etapy operacji zależą od stopnia zaburzeń mechanicznych, obecność schorzeń współistniejących, intensywność wzrostu (dla dzieci).
W związku z niewielkim urazem znacznie zmniejsza się czas pooperacyjnego powrotu funkcji ruchowych ? od 5-7 dni do 3-4 tygodni (w zależności od ilości interwencji chirurgicznych).
Usunięcie przykurczy mięśni i/lub bólu daje znaczący wzrost zakresu ruchu, pozwala uzyskać nowe lub poprawić poprzednie umiejętności motoryczne. Zwiększenie ogólnej aktywności ruchowej stymuluje rozwój umysłowy, rozszerza zakres możliwości, podnosi poziom czynności samoobsługowych. W ciężkich przypadkach poprawia możliwość opieki nad pacjentem.
W ciągu 16,5 roku przyjęto na leczenie 29 839 pacjentów (dane na 31.12.08), w tym 23 572 dzieci (79 %).
Rocznie około 3500 aktywnych pacjentów. Wśród nich 1500 pacjentów po raz pierwszy.

Udział dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym stanowi 90% całkowitej liczby operowanych. Pacjenci ze spastycznym porażeniem mózgowym to 75,2 % wszystkich operowanych pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Analiza wyników leczenia dokonana przez niezależnych lekarzy i ekspertów z różnych miast Rosji i pracowników Instytutu pokazuje, że w przypadku 75-88 % osiągnięto pozytywne wyniki w postaci zwiększonej liczby ruchów czynnych, pojawienie się nowych i poprawy przedoperacyjnych zdolności motorycznych. W 10-18 % pacjentów po leczeniu nie stwierdzono istotnych zmian, w 1-3 % występowanie bólu w obszarach, które były nie eksploatowane dotychczas, co ocenione zostało jako pogorszenie. Zmiany związane z bólem pacjentów miały charakter tymczasowy i zostały wyeliminowane w kolejnych etapach leczenia.
Ustalono, że oprócz poprawy wskaźników rozwoju ruchowego pozytywne skutki są obserwowane w takich obszarach jak: poprawa mowy (62%), żucia (49%), przełykania (50%), mimiki (22%), zachowań emocjonalnych (64%), snu (49%), łaknienia (58%), zmniejszenia zeza (55%), ślinotok (56%), oczopląs (22%), zwiększenie ostrości widzenia (17%) i słyszenia (15%) oraz zmniejszenie częstości i nasilenia napadów drgawkowych (25%).
16-letnie doświadczenie potwierdza, że operacja daje najlepsze wyniki jeżeli leczenie zostało rozpoczęte wcześnie, przed wystąpieniem trwałych przykurczy i deformacji stawów. W związku z tym wskazane jest, aby rozpocząć leczenie chirurgiczne w wieku 3-5 lat co daje możliwość osiągnięcia maksymalnych wyników przy minimalnej liczbie operacji.